Gorputzak, lurraldeak eta erakundeak - Ondorioak

ONDORIO NAGUSIAK

Herriak sortzen du estatua. Horregatik, gizartearen praktika multzoen isla izan beharko luke, gu guztion desirena; ez soilik eliteen eta kapitalaren beharrena. Instituzioak horretarako tresna garrantzitsuak dira. Ondorioz, funtsezkoa da instituzio eta erakunde publikoetan parte hartzea. Baina parte hartzea ez da soilik egotea. Parte hartzeak aldaketa integrala behar du eta horretarako lidergoak eta erakundeen nolakotasuna birplanteatzea ezinbestekoa da.

Mugimendu Feminista beharrezkoa da prozesu honetan, baita beronen baitako aliantza eta saretzea ere. Hau da, aukera berdintasunean oinarritutako jendartea lortu nahi badugu, politikak eta politika egiteko moduak feministak izan beharko dira halabeharrez. Horretarako, Mugimendu Feminista sendo, saretu eta antolatua behar dugu, instituzioekin harreman zuzena edukiko duena eta lidergo feminista kolektiboa osatuko duena.

Aldaketa transbertsala eta sistemikoa izatearen beharra ere hainbatetan aipatu da.


 

CONCLUSIONES GENERALES

Es la ciudadanía quien debe construir el estado. Por eso, el estado debería de ser el reflejo de todas las prácticas de la sociedad, de nuestros deseos; no únicamente de los intereses del capital y su élite. Las instituciones son una herramienta importante para ello. Es por eso que tomar parte en las instituciones públicas es fundamental. Pero tomar parte de ellas no significa únicamente estar en ellas. Tomar parte significa un cambio integral y se necesita replantear liderazgos.

En este sentido, el movimiento feminista es fundamental en dicho proceso, como también lo son sus alianzas y redes. Es decir, si queremos conseguir una sociedad en la que haya igualdad de oportunidades, debemos hacer políticas feministas y la manera de hacer, deberá, necesariamente, ser feminista. Para ello, es fundamental contar con un Movimiento Feminista fuerte, organizado, que trabaje en red y que tenga relación directa con el liderazgo feminista colectivo.

Además, se ha repetido en numerosas ocasiones, que la óptica ha de ser transversal y sistémica.

ETIKETAK

Elkarbanatu!